Copyright © G. Trükk


Ettevõttest


Trükikoda G.Trükk OÜ tegutseb Kuressaares alates 1995 a. juunist. Tööd alustati must-valgete töödega pisikesel AB-DICK trükimasinal.

Kuna tellimuste maht kasvas joudsalt, oleme kiiresti laienenud, ning meie areng jätkub.

Tänaseks on meil kaasaegne digitrükimasin CANON pro-4000 ja lisaks CANON ImagePress C650.

Omame erinevaid järeltöötlusmasinaid. Sel viisil suudame rahuldada kliendi vajadusi voimalikult kompleksselt ja teil on voimalus hoida kokku koige kallimat ressurssi - aega.

Kuid tehnika ei tööta ilma inimesteta. Meil töötavad väljaoppinud inimesed, kes oskavad kasutada meie masinaparki ning suudavad hästi ja ladusalt teenindada kliente.

Meilt on sageli tellinud trükiseid kliendid, kes vahel ei teagi päris täpselt, missugusel paberil voi missuguse kujundusega voiks olla tellitav trükitöö. Tänu kogenud töötajatele suudame anda kliendile ka head nou talle vajalike trükiste kujundamise voi sobiva paberi valikul.

Koik see voimaldab pakkuda meie klientidele kvaliteetset, kiiret ja paindlikku trükiteenust.