Copyright © G. Trükk


Nouded trükiteenuse tellimiseks


1. Failid
Kvaliteetse trükitulemuse eelduseks on meile laekunud nouetekohane algmaterjal, mille valmistamiseks on kasutatud professionaalset kujundustarkvara CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Samuti voib failid esitada konverteeritult PDF voi EPS formaadis.

Juhul, kui Teie töö on tehtud mones Microsoft Office-i (.doc, .xls, .ppt jt) formaadis, voime Teil aidata selle ümber kujundada vastavas kujundustarkvaras, kuid sellisel juhul ei pruugi tulemus enam olla identne originaaliga. Microsofti tarkvara ei sobi kvaliteetsete trükitööde ettevalmistamiseks.

Meile edastatavates kujundusfailides kasutage ainult PANTONE voi CMYK (mitte RGB vms.) värve.

Et säilitada tekstide osas oige kirjapilt, soovitame originaalfailidele lisada ka kasutusel olevad fondid, voi konverteerida kogu tekst vektorgraafikaks (convert to curves).

Et värviedastus oleks voimalikult täpne, kooskolastame kliendiga eelnevalt värvitoonid täpsete CMYK ja Pantone värvinäidiste pohjal.

2. Kui töö on käsikirjana paberil voi Teie motetes...
... teeme heameelega Teile sobiva kujunduse ja teostame trüki- ettevalmistustööd.